Dă-i, Doamne, putere şi-uriaşă răbdare / Neamului meu călcat în picioare…
Tuesday January 16th 2018

Membri

Arhiva

Morala prisosului şi economia creştină

“Cine dă, lui îşi dă”…

Legea legionară a ajutorului reciproc, cum e formulată în „Cărticica şefului de cuib”, are un înţeles mai larg, decât de sim­plă lege morală. Un legionar nu-şi ajută camaradul aflat în nevoie, din ce îi priso­seşte. Acesta e un principiu de morală burgheză, care nu poate opera decât cu o efica­citate foarte limitată. Criteriul prisosului este prea legat de variaţia nevoilor individului, pentru ca să poată constitui cu minimum de obiectivitate măcar, un prin­cipiu de etică socială, mai largă. Asta din­tr’un punct de vedere. Din alt punct de vedere, morala aceasta a prisosului, este atât de comodă, încât nu mai e morală.

Nu spunem asta ca să facem un para­dox, ci ca să precizăm un adevăr, acolo unde e comoditate, nu e obligaţie şi unde nu e obligaţie, nu e morală. Pentru că, ni­meni nu a văzut până astăzi, morală de plăcere. Când morala devine plăcere, nu mai e morală. Se numeşte, egoism… Şi de! Egoismul nu prea se împacă cu morala.

Dar cineva ne-ar putea obiecta că aju­torul din prisos, nu este întotdeauna înto­vărăşit de plăcerea celui ce-l face. Ceeace este perfect adevărat. Insă atunci este în­tovărăşit de indiferenţă şi, pentru morală, acest fapt este şi mai grav. Nu există de­ cât un singur caz mai emoţionant de ajutor din prisos: acela întovărăşit de durere. Acesta însă, este ajutorul sgârciţilor şi la el nu apelează nimeni, fiindcă sgârcitul nu e om. El nu se defineşte prin acel faimos: zoon politikon, ci printr’o însuşire anti­ socială. Meteahna lui, îl pune aşa dar, în afara societăţii. Citeşte în continuare »

TINEREŢE LEGIONARĂ

Ţară, Ţară, Ţară de voinici”…

Tinereţe legionară, albă,
Uriaşe temniţă de sânge,
Sbor de argint destinul tău se frânge
In lumina zărilor de nalbă.

Hai spre culmi în iureş haiducesc,
Ţară, Ţară, Ţară de voinici —
Veacurile se opresc aici
Şi-alte drumeţii de veac pornesc.

Cine porunceşte din adânc
Tuturor să moară rumâneşte
Si spre zări, haiduc, călătoreşte
Pe-argintatul slăvilor oblânc?

Cine urcă, stăpânind destine,
Frământând istoria în goană
Peste moarte şi peste prigoană,
Pentru vremea aspră care vine?
Citeşte în continuare »

Nicadorii, Decemvirii

"Vor lumina peste veacuri Impărăţia Legionară..."

“Daca suferinta neamului nu poate fi stinsa prin alte mijloace decât prin cele ale
daruirii de sine, atunci un om constient trebuie sa-si ia aceasta raspundere cu
toate consecintele care decurg”.

16 Noembrie: 80 de ani dela moartea lui Tudose Popescu

Tudose Popescu - Necrolog

De confluenţă: O evocare… (ziarul “Curentul”, Noembrie 1940)

Cabana dela Vultureşti, Muscel…

Aspect dela inaugurare…

Citeşte în continuare »

“Ajutorul Legionar” – înscrieri (1940)

Ridicaţi „Ajutorul Legionar” la înălţimea marilor bătălii din trecut şi veţi fi vrednici de recunoştinţa întregului popor” – Horia Sima, Circulară.

“Ajutorul Legionar”, 1940

Alături de Moţa şi încă trei…

“Cel ce stă indiferent, fricos şi laş în faţa ţării sale care moare va fi blestemat de cei ce vin după el”Codreanu 

“Ne-au crestat feţele şi frunţile…”

Credeţi că noi nu putem…?

“Dragii mei, ţara e plină de tabere. Pretutindeni e ordine. Lumea este mulţumită de munca şi purtarea noastră. Fiţi cu toţii pătrunşi că zi cu zi şi ceas cu ceas pregătim un mare viitor acestui neam românesc”Codreanu, 1936

“Credeţi că noi nu putem…?”

Canalia din mijlocul Românilor

 

Corneliu Zelea Codreanu

Vor vedea Biruinţa legionară. Si în ziua aceea, desarmaţi, biruiţi, zăpăciţi – aşa infami cum sunt – vor încerca să strige: “Trăiască Legionarii!”

Aveţi cuvântul meu că le vom răspunde: “Inapoi canalii!”

Căci după sute de ani de triumf a Canaliei, a sosit ceasul ca ea, CANALIA din mijlocul Românilor, să fie strivită!

Corneliu Zelea Codreanu

“Ajutorul Legionar”

Ziarul “Cuvântul“, Anul XVII (Serie Noua), Nr. 11, Joi 24 Octombrie 1940

Ziarul “Cuvântul“, Anul XVII (Serie Noua), Nr. 11, Joi 24 Octombrie 1940

Ziarul “Cuvântul“, Anul XVII (Serie Noua), Nr. 11, Joi 24 Octombrie 1940
Citeşte în continuare »

 Page 3 of 6 « 1  2  3  4  5 » ...  Last »