Dă-i, Doamne, putere şi-uriaşă răbdare / Neamului meu călcat în picioare…
Tuesday January 16th 2018

Membri

Arhiva

+ Tudose Popescu

A plecat dintre noi Tudose Popescu. Camarazi de luptă şi fraţi de suferinţă la Văcăreşti, la Galata, la Focşani şi la Severin, privim astăzi la sufletul lui care se înalţă către cer. Trupul istovit de mizerie, de sărăcie şi de foame – ros de zidurile reci ale atâtor închisori merge să se odihnească în pământul cald al Patriei. Cade ca un stejar lovit de trăznet, în vârstă de numai 33 ani din care 10 au stat în mijlocul furtunii neclintit la postul său de soldat al mişcării naţionale.

Tudose Popescu

“Te salutăm drag camarad…”

Conducător al studenţimii cernăuţene dela 922 la 925, în timpul grelelor lupte Tudose Popescu a fost de un curaj, de o hotărâre şi de un spirit de sacrificiu fără seamăn. Dragă Tudose ţi-aduci aminte când la 923 în închisoarea întunecoasă, eram copii atunci, am căzut în genunchi şi plângând ne-am legat cu toţi împreună ca să nu intrăm nici odată în partidele vânzătoare de neam, ci să stăm în slujba ţării – a ţării vândute, a ţării furate până la sfârşitul vieţii noastre. Ei bine avem obligaţia să spunem că tu renunţând la atâtea avantagii pe care ţi le întindeau oamenii partidelor şi trăind în cea mai neagră mizerie, te-ai ţinut de acest legământ până la cea din urmă clipă a zilelor tale. Noi cei 5 rămaşi din grupul nostru sfânt care ţi-am simţit cotul alături de al nostru în ceasurile cele mai grele şi care am scuipat alături de tine sânge din piepturile noastre – în fundul închisorilor – noi ştim bine că ne aşteaptă aceiaşi soartă: o moarte timpurie. Să vină când îi place. Până atunci jurăm cu mâinile pe trupul tău rece că vom duce lupta mai departe şi că nu va fi duşman care să ne învingă. Iar când tu, Tudose, vei auzi din groapă zăngănitul armelor noastre…, înalţă-te ca un erou şi fii alături de noi: să ne scăpăm ţara cucerită de jidovime şi vândută de vânzător. Te salutăm drag camarad şi te îmbrăţişăm pentru ultima dată.
Corneliu Zelea Codreanu, Ion I. Moţa, Ilie Gârneaţă, Corneliu Georgescu, Radu Mironovici
“Garda Moldovei”, Anul I, Nr. 2, 22 Noemvrie 1931, pg. 1.

URICAR – ARDEALUL de Nichita Moşneguţu

Munţi sculptaţi în boltă-albastră, Primăvara verde’n trene
Vă’mpletesc legionarii în cosiţi de Cosânzene
Horbotirea nestimată peste ochiul nemuririi
Osanalelor din bucium, doine’n plaiul întregirii.

Drept în piscuri luminate, peste albii şi’n ogoare
Legiunile creştine scriu în veac slove de soare
Şi-ţi împodobesc cu stele şi rubine viitorul
Şi în piatră legea Firii, treaz o sapă azi poporul.

Val de-avânt pornit din Tisa, plug de gând peste ponoare
Rezemat cu fruntea’n Nistru, durezi neamului pridvoare,
Cum odată Dacul aprig în privirea lui de gruer
Închega o’mpărăţie dintr’o turmă şi un fluer…

Stau nădejdile ‘nşirate, perle pe răboj de vreme,
Zile mari de sfinte glorii bat în suflet să ne cheme
Şi din sângele lui Cloşca, Horia şi-a lui Crişan
Azi descalecă la tine Craiul-Verde-Căpitan…

Şi în urmă-i plivitorii plaiurilor noastre vin
Pregătiţi să smulgă spinii, plini de ură şi venin,
Să-i arunce graşi de lene, să-i înghită foc şi pară
Iar în urmă brazdă nouă, tragă – “Totul pentru Ţară”.
Nichita Moşneguţu
Din vol. de poezii “Totul pentru Ţară”, 1937

Ajutorarea sinistraţilor de către organizaţia “Munca Legionară”

Ziarul “Cuvântul”, Duminică, 8 Decembrie 1940. Anul XVII (Serie Nouă), Nr. 56.

Facsimil

Facsimil

Realizările şi programul de viitor
Organizaţia “Munca Legionară” începând realizarea programului său a înfiinţat şi organizat, în prima etapă, Centrul şi Ajutorul Sinistraţilor spre a face urgent faţă necesităţilor ivite în urma cutremurului.
In cadrul ajutorării sinistraţilor, organizatia “Munca Legionară” lucrează în strânsă legătură cu ajutorul sanitar al Crucii Roşii Germane, precum şi cu organizaţia “Ajutorul Legionar”.
I. Din programul de ajutorare a sinistraţilor pe care şi l-a făcut, organizaţia “Munca Legionară” a realizat până în prezent prima parte, adică:
1. Alimentarea localităţilor sinistrate cu:
a) materiale de construcţii,
b) meseriaşi şi muncitori.
2. A înlesnit efectuarea transporturilor de tot felul pe care organizaţiile locale le-au cerut.
3. A înfiinţat organizaţiile locale care au făcut controlul tehnic al clădirilor deteriorate în următorul fel: Citeşte în continuare »

Profesorul Universitar Vasile Christescu

Profesorul Vasile Christescu, în 1933, lucrând la Casa Verde Colectia Fănică Anastasescu

Profesorul Vasile Christescu, în 1933, lucrând la Casa Verde
Colecţia Fănică Anastasescu

Vezi şi: Prof. Vasile Christescu

Deschiderea unei cantine legionare în cartierul Tei

 Ziarul “Cuvântul”, Duminică, 8 Decembrie 1940. Anul XVII (Serie Nouă), Nr. 56.

Fascicol

Facsimil

In cadrul “Ajutorului Legionar” a luat fiinţă încă o cantină legionară în str. Maica Domnului No. 15 din cartierul Tei.
Eri dimineaţă la ora 10,30 a avut loc inaugurarea, în prezenţa cămăşilor verzi din grupul IV.
Slujba religioasă a fost oficiată de un sobor de preoţi dela biserica Sf. Treime şi biserica Doamnei, compus din părintele A. Petcu, Ion Stancu şi D. Muşeteanu.
După terminarea sfintei slujbe a vorbit camaradul comandant ajutor I. Diaconescu din partea “Ajutorului Legionar”.
La această cantină iau masa 150 oameni nevoiaşi în special copii.
Din iniţiativa grupului IV s’a delegat câte un legionar pe lângă fiecare om nevoiaş, având grije ca cel ce ia masa să fie plasat, astfel ca ajutorul dat să-i revină altui semen lipsit de mijloace de trai.

Ziarul “Cuvântul”, Duminică, 8 Decembrie 1940. Anul XVII (Serie Nouă), Nr. 56.

CU FAŢA LA DUŞMAN!

capt

Corneliu Zelea Codreanu

“Casa Verde” din Bucureşti construită de legionari

Casa Verde

“Casa Verde” din Bucureşti construită de legionari

Revista “Ideia Românească”, Anul II, Nr. 1, 1937

Număr special dedicat mucenicilor Ion Moţa şi Vasile Marin

Număr special dedicat mucenicilor Ion Moţa şi Vasile Marin

“Jertfa din Spania este un fapt epocal în istoria românească: chiagul unei mari, celei mai mari epoci. Intemeiază veacuri de viată si asezare natională, fiind sprijinită si strângând în sine întreg trecutul si adâncimea fiintei noastre istorice… Neamul acesta poate fi de aici înainte înţelesul suprapunerii sărbătorilor Naşterii cu luptele renaşterii nationale; peste orice prejudecată a ideei coincidenţei sau explicaţiei prin condiţii contingente. Iar tendinţa generală a acestui ciclu de lupte este, pe măsură ce ele ajung mai crâncene, mai dramatice, să împingă ziua deznodământului tot mai adânc în asprimea vremuirii, şi apoi mai departe, spre primăvară, spre renaştere…”

Pavel Costin DELEANU

Citeşte în continuare »

Ajutorul Legionar – Crăciun 1940

Pe tot parcursul sărbătorilor Crăciunului si Anului Nou 1940-1941, legionarii din cadrul Ajutorului Legionar, au împărtit alimente sărmanilor... Pe tot parcursul sărbătorilor Crăciunului si Anului Nou 1940-1941, sute de echipe legionare din cadrul Ajutorului Legionar, au împărtit lemne de foc, îmbrăcăminte si alimente sărmanilor de pe întreg cuprinsul tării…

PRAZNIC LUMINOS

sarb-fePraznic luminos, strălucit frumos
Astăzi ne-a sosit si ne-a’nveselit,
Că Mântuitorul si Izbăvitorul
Cu trup s’a născut, cu trup s’a născut.

Raiul cel închis, azi iar s’a deschis,
Sarpelui cumplit capul s’a zdrobit
Si strămosii iară, din Sfânta Fecioară
Iar s’au înnoit, iar s’au înnoit.

Ingerii cântau, păstori fluierau,
Magii se’nchinau, toti se bucurau.
Dar Irod era că se tulbura
De nasterea Sa, de nasterea Sa.

El îl căuta, voind mortii-a-L da,
Iar Pruncul Iisus din tară s’a dus.
Fie lăudat, binecuvântat,
In veacuri amin, în veacuri amin.

 Page 2 of 6 « 1  2  3  4  5 » ...  Last »