Dă-i, Doamne, putere şi-uriaşă răbdare / Neamului meu călcat în picioare…
Tuesday January 16th 2018

Membri

Arhiva

C O L I N D (pentru Nicadori) de V. Posteucă

S’a desprins o stea din cer,
Numai lamură de ger,
Să Vă’ngâne, sub zăvor,
Pârguit colind de dor,
Lerui, Doamne, Ler.

Lespezile reci topesc
Trei rubine ce-amintesc
Colț de rai cu ses si munți
Țară’ncinsă sub trei frunți
Verde măr domnesc.

Pe potica de cătun
Sprijinit în băț de-alun
Prin sahaturi de troian
Ca în fiecare an,
Umblă Mos Crăciun.

Licurici, opaițul chior.
Pe prichici, lângă cuptor
Plânge mama si o soră
Un crâmpei de auroră,
Dorul mamei, dor.

Tu mândrețe de fecior,
Ca stejarul codrilor
Beau străinii după plac,
Sânge cald de neam sărac
Dorul mamei, dor.

Flori plăpânde de prier,
Îngeri de copii ne pier.
Ni-i necazul fără glas
Si ni-i traiul de pripas,
Lerui, Doamne, Ler.

Trei haiduci cu braț de fer,
Toți în țundre de oier,
Ard în gândul lor de foc,
Un luceafăr de noroc,
Lerui, Doamne, Ler.

Gând viteaz se sbate’n ei,
Pieptu-i colțuros de stei.
Sub prăsea pumnalul strânge
Sete aprigă de sânge
Si pornesc toți trei.

Cale verde sub destin,
Spre luceafăr cristalin.
Țară verde, Țară mare,
Numai cer si sărbătoare,
Dalbe flori de crin.

Crud si pizmător Irod,
Suflet: numai smârc si glod,
Le retează drumul drept:
Gâlgâit, de sânge ‘n piept,
Urlet de zăvod.

Printre gratii de rugină,
O cărare de lumină
Peste beci cu mucegai
Înspre-o Țară verde’n strai,
Floare de sulcină.

In priviri un curcubeu,
De pământ si jertfe greu,
Căpitan trimis, spre glorii,
Din străfunduri de istorii
Si de Dumnezeu.

Duc Arhangheli către cer,
Imn de oaste si de fer,
Mars de sânge si victorii
Înspre culmi de’nalte glorii,
Lerui, Doamne, Ler.
Vasile I. POSTEUCĂ
“Falanga”, Anul 4, Nr. 27, 25 Dec. 1940

Reader Feedback

One Response to “C O L I N D (pentru Nicadori) de V. Posteucă”

  1. Brenda says:

    Mulțumesc mult !

Comentează