Dă-i, Doamne, putere şi-uriaşă răbdare / Neamului meu călcat în picioare…
Tuesday January 16th 2018

Membri

Arhiva

Biserica, familia şi rolul femeii în noul Stat legionar

Trebuie să vă pregătiţi în această direcţie, şi murmurul recunoştinţelor să repete: Femeea României Legionare!"

Trebuie să vă pregătiţi în această direcţie, şi murmurul recunoştinţelor să repete: “Femeea României Legionare!”

Dacă în trecut Biserica a avut un rol necontestat în existenta neamului nostru, nu mai puţin se impune astăzi să fie prezentă în viaţa societăţii, propovăduind neîncetat adevărurile divine ale Evangheliei. Dela această concepţie profund creştină a pornit apelul d-lui general Ion Antonescu, conducătorul Statului, îndreptat către toţi slujitorii Bisericii:
„Biserica lui Cristos nu înseamnă numai ziduri, icoane, coruri, lumânări, clopote şi slujbe. Ea este dragoste, jertfă, milostenie, trudă, curăţenie sufletească. Ori unde traeste un suflet curat, acolo este un altar al dumnezeirii. Statul român de azi are deplină încredere în Biserica Neamului, aşa încât nu se îndoeşte că ea îşi va da normele cele mai potrivite pentru o activitate pastorală cât mai intensivă şi cât mai folositoare neamului nostru, pe care nimeni nu-l iubeşte ca Ea. Eu nu aştept dela slujitorii Bisericii, mai mari şi mai mici, decât să fie pătrunşi până în adâncul conştiinţei de caracterul Dumnezeesc al ei şi de răspunderea lor de trimisi ai lui Dumnezeu în mijlocul neamului nostru. In viata de Stat, lucruri principale nu sunt legile, ci sufletul conducătorilor şi al funcţionarilor. Cu atât mai mult trebuie să fie valabil acest ade­văr în viaţa bisericească”.

Iar mai departe vorbind către slujitorii al­tarului, d. general Ion Antonescu conchide: “Singura politică pe care trebuie să o faceţi, este aceia a iubirii de neam şi apărării drepturilor sfinte prin muncă, prin cinste, prin blândeţe, prin conştiinţă şi, mai ales, prin exemplul vostru în toate şi faţă de toţi”.

In ceiace priveşte familia şi rosturile ei în România legionară, grija de căpetenie a conducătorului Statului a fost aceia de-a i se impune mai întâi femeii, ca soţie, mamă si bunică, singurul lux, al jertfei şi singura podoabă, a cinstei. Cu alte cuvinte, o ru­pere totală cu trecutul bogat în deşartă ri­sipă şi statornică amăgire a simţului dato­riei. In afară de neînţelegerile dintre soţi, pricinuite de aventura politicianistă care în­lesnea pe de o parte risipa banului public, iar pe de alta înstrăinarea femeii de cămin, D. general Ion Antonescu, în cadrul noului îndreptar moral al Statului legionar, îi cere femeii române să împlinească trei mari che­mări: creşterea copiilor, asistenta socială si apărarea hotarelor. Şi iată ce se desprinde din acest apel:
„Să-i creşteţi pe copii luptători; dar să-i 
deprindeţi să fie blânzi, şi mai ales, învă­
ţaţi-i să muncească. Munca s’o iubească şi
 s’o respecte, pentru că înnobilează. Faţă de
 copii, căsătoria voastră să rămână o taină. Neînţelegerile voastre feriţi-le de ochii lor. Altfel le pustiiţi sufletul pentru totdeauna. Gândiţi-vă şi înţelegeţi că nu puteţi fl înlocuiţi si că nimeni n’ar putea să facă nimic din toate acestea în locul vostru”.
Iar în legătură cu asistenţa socială, azi când trupul ţării s’a frânt când dureri adânci, fizice şi morale, trebuiesc alinaţe şi fără întârziere, acelaş îndemn le cere mamelor:
“Luând şi voi asupra voastră din durerile de azi, suferinţa unei părţi va fi a tuturor, şi din rănile de ieri ale unui neam întreg, voi pune mâine Ţării temelii de fier”, glăsueşte d. general Antonescu. Iar ca încheiere:
„Hotarele unui neam sunt mărginite de strălucirea conceptiei lui. Apărarea lor, e ceasul cel mai greu si sfânt din viaţa unei ţări. Atunci, voi femeile, să fiţi în rânduri: alături de copiii voştri, printre bărbaţii voştri în faţa părinţilor voştri. Trebuie să vă pregătiţi în această direcţie, şi murmurul recunoştinţelor să repete: Femeea României Legionare!”
Al. Iacobescu
Revista “Cele Trei Crişuri”, Anul XXI, Nr. 9-10, Septembrie – Octombrie 1940

Reader Feedback

One Response to “Biserica, familia şi rolul femeii în noul Stat legionar”

  1. Mihaela says:

    Valabile si astazi, chiar mai mult! Femeia corecta, muncitoare, cinstita si respectata, este pilonul de baza al familiei romanesti. Pruncii de azi vor fi aparatorii nostri de maine si ai pamantului nostru drag daca vom sti cum sa-i educam a fi pregatiti pentru viitor.
    Mihaela

Comentează