Dă-i, Doamne, putere şi-uriaşă răbdare / Neamului meu călcat în picioare…
Tuesday January 16th 2018

Membri

Arhiva

Corneliu Z. Codreanu: ADUNAŢI-VĂ

Adunaţi-vă în grupuri de 10-20 şi faceţi ca în grupurile voastre, în raporturile dintre voi, să trăiască viaţa cea nouă, pe care o doriţi neamului întreg. La început, în grupuri mici, răzleţe, (……), se va întinde, se va impune. O vom impune noi, cu braţele, cu armele şi cu sufletul nostru. Fiţi cinstiţi, aşa săraci cum sunteţi.

ADUNAŢI-VĂ!...

ADUNAŢI-VĂ!…

Fiţi buni cu bunii şi drepţi cu drepţii. Dar atacaţi cu violenţă minciuna, hoţia, trădarea şi desfrâul. Fiţi neînduplecaţi cu duşmanul care ne-a călcat pământul. Fiţi neşiniştiţi în credinţa voastră pe care trebuie s’o afirmaţi şi s’o impuneţi. Persistenţele tuturor atacurilor şi ademenirilor şi poftelor pământeşti, ele aduc moarte, nu viaţă. Săraci, înduraţi cu mândrie foamea şi gerul şi mizeria. Bogaţi, tăiaţi luxul din haine şi abundenţa de la masă. Făceţi mai goi pereţii prea împodobiţi ai locuinţei voastre trecătoare, căci, iată, dincolo de pragul casei voastre, moare neamul românesc. Şi atunci, aruncaţi, cu largă inimă, surplusul în marele război de apărare. Iată soldatul! Iată legionarul! Iată viaţa cea nouă! Iată soarele!
Ce trebuie să faci ca să devii legionar? Desbracă-te, ca să apară din tine soldatul. Pe urmă? Pe urmă, luptă. Cum? În spiritul de mai sus, aşa cum vei primi ordinele. Unde intrăm fiecare? Cum este organizată legiunea? Tineri trecuţi de 19 ani şi muncitori: Legionari, secţia I. Tineri sub 19 ani şi elevi: Fraţii de Cruce. Bătrâni: Legionari, secţia a II-a. Protejaţi pe cei mai vrednici dintre bătrâni. (.…..) Consiliul Legiunii, care după dezbateri îndelungate constituie Statul Major. Toţi aceştia organizaţi pe principiile ierarhiei şi disciplinei. Cum poate lua naştere Legiunea în diferite sate şi oraşe. Oriunde se află un om tânăr sau bătrân, femeie sau fată care crede că nu, să purceadă în formarea unei secţii din cele de mai sus, a unei „cetăţui”. Un tânăr sau matur va forma o cetăţuie de legionari şi un elev va forma cetăţuie. Cluj şi în alte oraşe din partea de nord a ţării. Aici, românii sunt înăbuşiţi fără speranţă de a se mai ridica. Legiunea duce lupta economiei şi o va duce cu tărie şi încăpăţânare pentru rezolvarea problemei jidoveşti totală.
1. Pentru ca jidovii să nu ocupe şi restul locurilor din economia naţională, care trebuie cu orice preţ să rămână în mâinile românilor.
2. Pentru ca românii să nu piardă poziţiile lor economice de astăzi, şi, pe unde pot, să mai cucerească şi din cele aflătoare în mâinile jidovilor.
3. Pentru a asigura independeţa economice a legionarului, ca el să nu fie nevoit să capituleze la banca jidovească sau la partidul politic jidovit. Căci, cine şi-a pierdut independeţa economică şi-a pierdut şi independenţa politică.
4. Pentru a asigura independemţa economică şi, deci, politică a săteanului, care în bună parte este rob jidovului intermediar de la oraşe. Înlăturarea jidovului din comerţul săteanului este posibilă.
a) prin sistemul cooperaţiei de desfacere a producţiei.
b) prin înfiinţarea unor birouri româneşti de export.
c) prin punerea în legătură a diferitelor provincii între ele, în scopul satisfacerii nevoilor locale, direct, fără intermediul jidovilor. Această latură de mare importanţă nu va întuneca pe cealaltă mai sigură şi mai eficace. Legionarii sunt o mână de războinici. Aceasta este nota lor esenţială. Legiunea este o organizaţie războinică a neamului rămânesc. De aceea, în toate manifestările predomină caracterul ostăşesc şi la bărbaţi şi la femei.
1). Legionarul este dator să dea ascultare şefului său şi tuturor şefilor ierarhici ai Legiunii.
2). El este devotat Legiunii până la moarte
3). El aşteaptă cu nerăbdare însărcinări grele şi execuă prin foc şi prin apă însărcinările primite.
4). El respectă şi iubeşte din toată inima lui pe Dumnezeul părinţilor lui.
5). Ca şef în ierarhia legionară, el nu mai trăieşte pentru dânsul, ci trăieşte pentru idealul lui, credinţa lui, pentru Legiune şi pentru ţara lui.
TRĂIASCĂ LEGIUNEA
Corneliu Zelea Codreanu
P 011784 Vol 1, filele 145-147 Dosarul CZC

Comentează