Dă-i, Doamne, putere şi-uriaşă răbdare / Neamului meu călcat în picioare…
Tuesday January 16th 2018

Membri

Arhiva

DATORIILE LEGIONARULUI

Să execute ordinile primite. Să-şi iubească fraţii de luptă. Să ştie să rabde. Să nu şovăiască. Să creadă în victoria Legiunii. Să primească cu bucurie lupta.
L e g i o n a r !
Respinge uneltirea vicleană şi şoapta la ureche. Vorbeşte în faţă şi priveşte drept în ochi. Fereşte-te să-ţi faci prieteni din cei care clevetesc pe alţii. Nu înşela, nu cumpăra pe nimeni şi nu te vinde. Munceşte cu drag ogorul tău şi nu râvni la munca altuia. Nu risipi! Ţara cu risipitori se dărâmă. Învinge şi stăpânirea va fi a ta.
“Garda Moldovei”, Organ al ţărănimii şi muncitorilor creştini din oraşul şi judeţul Iaşi. An I, nr. 1, 1 Nov 1931 pg 2.

Nu înşela, nu cumpăra pe nimeni şi nu te vinde.

“Nu înşela, nu cumpăra pe nimeni şi nu te vinde…”

Comentează