Dă-i, Doamne, putere şi-uriaşă răbdare / Neamului meu călcat în picioare…
Tuesday January 16th 2018

Membri

Arhiva

C O L I N D de Coca Farago

"Sculați, boieri mari, sculați..."

“Sculați, boieri mari, sculați…”

C O L I N D (pentru Nicadori) de V. Posteucă

S’a desprins o stea din cer,
Numai lamură de ger,
Să Vă’ngâne, sub zăvor,
Pârguit colind de dor,
Lerui, Doamne, Ler.

Lespezile reci topesc
Trei rubine ce-amintesc
Colț de rai cu ses si munți
Țară’ncinsă sub trei frunți
Verde măr domnesc.

Pe potica de cătun
Sprijinit în băț de-alun
Prin sahaturi de troian
Ca în fiecare an,
Umblă Mos Crăciun.

Licurici, opaițul chior.
Pe prichici, lângă cuptor
Plânge mama si o soră
Un crâmpei de auroră,
Dorul mamei, dor.

Citeşte în continuare »

Biserica, familia şi rolul femeii în noul Stat legionar

Trebuie să vă pregătiţi în această direcţie, şi murmurul recunoştinţelor să repete: Femeea României Legionare!"

Trebuie să vă pregătiţi în această direcţie, şi murmurul recunoştinţelor să repete: “Femeea României Legionare!”

Dacă în trecut Biserica a avut un rol necontestat în existenta neamului nostru, nu mai puţin se impune astăzi să fie prezentă în viaţa societăţii, propovăduind neîncetat adevărurile divine ale Evangheliei. Dela această concepţie profund creştină a pornit apelul d-lui general Ion Antonescu, conducătorul Statului, îndreptat către toţi slujitorii Bisericii:
„Biserica lui Cristos nu înseamnă numai ziduri, icoane, coruri, lumânări, clopote şi slujbe. Ea este dragoste, jertfă, milostenie, trudă, curăţenie sufletească. Ori unde traeste un suflet curat, acolo este un altar al dumnezeirii. Statul român de azi are deplină încredere în Biserica Neamului, aşa încât nu se îndoeşte că ea îşi va da normele cele mai potrivite pentru o activitate pastorală cât mai intensivă şi cât mai folositoare neamului nostru, pe care nimeni nu-l iubeşte ca Ea. Eu nu aştept dela slujitorii Bisericii, mai mari şi mai mici, decât să fie pătrunşi până în adâncul conştiinţei de caracterul Dumnezeesc al ei şi de răspunderea lor de trimisi ai lui Dumnezeu în mijlocul neamului nostru. In viata de Stat, lucruri principale nu sunt legile, ci sufletul conducătorilor şi al funcţionarilor. Cu atât mai mult trebuie să fie valabil acest ade­văr în viaţa bisericească”. Citeşte în continuare »

Corneliu Z. Codreanu: ADUNAŢI-VĂ

Adunaţi-vă în grupuri de 10-20 şi faceţi ca în grupurile voastre, în raporturile dintre voi, să trăiască viaţa cea nouă, pe care o doriţi neamului întreg. La început, în grupuri mici, răzleţe, (……), se va întinde, se va impune. O vom impune noi, cu braţele, cu armele şi cu sufletul nostru. Fiţi cinstiţi, aşa săraci cum sunteţi.

ADUNAŢI-VĂ!...

ADUNAŢI-VĂ!…

Fiţi buni cu bunii şi drepţi cu drepţii. Dar atacaţi cu violenţă minciuna, hoţia, trădarea şi desfrâul. Fiţi neînduplecaţi cu duşmanul care ne-a călcat pământul. Fiţi neşiniştiţi în credinţa voastră pe care trebuie s’o afirmaţi şi s’o impuneţi. Persistenţele tuturor atacurilor şi ademenirilor şi poftelor pământeşti, ele aduc moarte, nu viaţă. Săraci, înduraţi cu mândrie foamea şi gerul şi mizeria. Bogaţi, tăiaţi luxul din haine şi abundenţa de la masă. Făceţi mai goi pereţii prea împodobiţi ai locuinţei voastre trecătoare, căci, iată, dincolo de pragul casei voastre, moare neamul românesc. Şi atunci, aruncaţi, cu largă inimă, surplusul în marele război de apărare. Iată soldatul! Iată legionarul! Iată viaţa cea nouă! Iată soarele!
Citeşte în continuare »

C Ă P I T A N U L (1930) – moment de linişte

Căpitanul, într’unul din rarele momente de linişte… (Bucureşti, Aprilie, 1930)

Căpitanul, într’unul din rarele momente de linişte… (Bucureşti, Aprilie, 1930)

Citeşte în continuare »

DATORIILE LEGIONARULUI

Să execute ordinile primite. Să-şi iubească fraţii de luptă. Să ştie să rabde. Să nu şovăiască. Să creadă în victoria Legiunii. Să primească cu bucurie lupta.
L e g i o n a r !
Respinge uneltirea vicleană şi şoapta la ureche. Vorbeşte în faţă şi priveşte drept în ochi. Fereşte-te să-ţi faci prieteni din cei care clevetesc pe alţii. Nu înşela, nu cumpăra pe nimeni şi nu te vinde. Munceşte cu drag ogorul tău şi nu râvni la munca altuia. Nu risipi! Ţara cu risipitori se dărâmă. Învinge şi stăpânirea va fi a ta.
“Garda Moldovei”, Organ al ţărănimii şi muncitorilor creştini din oraşul şi judeţul Iaşi. An I, nr. 1, 1 Nov 1931 pg 2.

Nu înşela, nu cumpăra pe nimeni şi nu te vinde.

“Nu înşela, nu cumpăra pe nimeni şi nu te vinde…”

LA MULŢI ANI!

MULTE ÎMPLINIRI

…ŞI MULTE ÎMPLINIRI TUTUROR!

LA NAŞTEREA MÂNTUITORULUI

Ziarul “Braţul de Fier”, Anul I, Nr. 7, Decembrie 1935

Ziarul “Braţul de Fier”, Anul I, Nr. 7, Decembrie 1935

ŢARĂ NOUĂ VOM CLĂDI…

Vestitorii

Grafica (nesemnată, probabil Geo Zlotescu): revista “Vestitorii”, Anul I, Nr. 1, 1936

AJUTORUL LEGIONAR – COMUNICAT

"Falanga", Anul IV, Nr. 16, 30 Septembrie 1940

“Falanga”, Anul IV, Nr. 16, 30 Septembrie 1940

 Page 1 of 6  1  2  3  4  5 » ...  Last »